Muhasebe Müdürlüğünce Seminer Düzenlendi (02.01.2018)

Bakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünün 19.12.2017 tarih ve 27214 sayılı yazılarına ilişkin 26 – 27.12.2017 tarihleri arasında ilimiz merkezi Genel ve Özel bütçelikamu kurumları muhasebe ve Harcama Birimleri (İlçe Malmüdürlükleri Personeli dahil) Defterdarlığımız Muhasebe müdürlüğünce Yeni Devlet Muhasebesi ve Yeni Harcama Yönetim Sistemine ilişkin eğitim düzenlenmiştir.