Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Defterdarlığımız,

  • Sivil Savunma Uzmanlığı
  • Defterdarlık Uzmanları Koordinatörlüğü
  • Muhasebe Müdürlüğü
  • Muhakemat Müdürlüğü
  • Personel Müdürlüğü
  • İl KHK Bürosu.
  • 2 Saymanlık Müdürlüğü
  • 18 Malmüdürlüğü olmak üzere 23 adet birimden oluşmaktadır.